Llibre de l'edifici

Eina de suport per a la redacció del llibre de l'edifici digital

El llibre de l’edifici està format pel conjunt de documents que acrediten l’estat de conservació de l’edifici, conté les instruccions o recomanacions de manteniment que permeten allargar la vida útil i evitar‐ne la degradació i incorpora l’estudi del potencial de millores i el pla d’actuacions per a la renovació per identificar i planificar les actuacions de millora de les prestacions de l’edifici que en garantirà la transformació i adaptació i l’ús òptim del mateix al llarg del temps.

Registra’t aquí per tenir accés als teus llibres.

L'aplicació informàtica del Llibre de l'edifici està adaptada a les normatives específiques de les Comunitats Autònomes i s'apliquen preus reduïts als col.legiats dels següents col.legis en conveni:

Llibre de l'edifici

Edificis d'habitatges de nova construcció o provinents d'una gran rehabilitació

El llibre de l'edifici s'ha de formalitzar abans de la primera venda o transmissió dels habitatges d'un edifici de nova construcció o provinent d'una gran rehabilitació.

Edificis nous
Edificis terciari

Edificis del sector terciari

El llibre de l'edifici s'ha de formalitzar abans de la primera venda o transmissió si l'edifici és de nova construcció o si s'ha fet una gran rehabilitació.

Edificis d'habitatges existents

El llibre de l'edifici es constitueix a partir de la data de recepció de l'informe de la inspecció tècnica de l'edifici.

Edificis existents

Programa de rehabilitació

Eina per a la redacció del programa de rehabilitació a partir de l'informe ITE.

Programa de rehabilitació

Programa i registre de manteniment

Eina de suport per a la redacció del programa de manteniment, registre de les operacions de manteniment preventiu i les actuacions de rehabilitació i millora de l'edifici.

Programa i registre de manteniment