Llibre de l'edifici

Eina de suport per a la redacció del llibre de l'edifici digital

Llibre de l'edifici

Edificis d'habitatges de nova construcció o provinents d'una gran rehabilitació

El llibre de l'edifici s'ha de formalitzar abans de la primera venda o transmissió dels habitatges d'un edifici de nova construcció o provinent d'una gran rehabilitació.

Edificis nous
Edificis terciari

Edificis del sector terciari

El llibre de l'edifici s'ha de formalitzar abans de la primera venda o transmissió si l'edifici és de nova construcció o si s'ha fet una gran rehabilitació.

Edificis d'habitatges existents

El llibre de l'edifici es constitueix a partir de la data de recepció de l'informe de la inspecció tècnica de l'edifici.

Edificis existents

Programa de rehabilitació

Eina per a la redacció del programa de rehabilitació a partir de l'informe ITE.

Programa de rehabilitació

Programa i registre de manteniment

Eina de suport per a la redacció del programa de manteniment, registre de les operacions de manteniment preventiu i les actuacions de rehabilitació i millora de l'edifici.

Programa i registre de manteniment