Llibre de l'edifici

Eina de suport per a la redacció del llibre de l'edifici digital

El leweb és una eina per a formalitzar el llibre de l'edifici on s'emmagatzema una sèrie d'informació sobre les característiques dels edificis i en el qual s'incorpora recomanacions d'actuació en cas d'urgència i eines tècniques per a la gestió i millora de la seva conservació com són les instruccions d'ús i manteniment, l'estudi del potencial de millores, el pla d'actuacions i el programa de rehabilitació que permeten administrar els recursos de la propietat i gestionar els processos de treball per a allargar la vida de l'edifici.

Registra’t aquí per a formalitzar llibres i tenir accés a ells per a la seva gestió.

L'aplicació informàtica del Llibre de l'edifici està adaptada a les normatives específiques de les Comunitats Autònomes i s'apliquen preus reduïts als col·legiats dels següents col·legis amb conveni:

Llibre de l'edifici

Edificis d'habitatges de nova construcció o provinents d'una gran rehabilitació

El llibre de l'edifici s'ha de formalitzar abans de la primera venda o transmissió dels habitatges d'un edifici de nova construcció o provinent d'una gran rehabilitació.

Edificis nous
Edificis terciari

Edificis del sector terciari

El llibre de l'edifici s'ha de formalitzar abans de la primera venda o transmissió si l'edifici és de nova construcció o si s'ha fet una gran rehabilitació.

Edificis d'habitatges existents

El llibre de l'edifici es constitueix a partir de la data de recepció de l'informe de la inspecció tècnica de l'edifici.

Edificis existents

Programa de rehabilitació

Eina per a la redacció del programa de rehabilitació a partir de l'informe ITE.

Programa de rehabilitació

Nou Llibre de l'Edifici Digital

Estem treballant en un Llibre de l'Edifici Digital per a poder oferir una eina informàtica on s'emmagatzemin dades, informació i documents sobre els edificis al llarg de la seva vida, permetent la gestió integral de l'edifici, amb accés directe per part dels diferents agents de l'edifici: administradors de finques, tècnic de manteniment, propietaris, etc.

Més informació a:
consultoriatecnica@cateb.es

Programa i registre de manteniment